Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

Προσοχή στους τόνους!

Συμπληρώστε όλα τα κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση, στη συνέχεια πάτηστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρετε κάποιο γράμμα αν η απάντηση σας δυσκολεύει. Να θυμάστε ότι χάνετε πόντους αν χρησιμοποιείτε βοήθεια!
(ατμόσφαιρα, οξείδια, άνθρακα, όξινης βροχής, φαινόμενο του θερμοκηπίου, μνημείων, σχάση, αέριο, χημική, ραδιενέργεια, υγεία, ηλεκτρικής ενέργειας)

1) Το πλέον σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα από την καύση των γαιανθράκων είναι η έκλυση διοξειδίου του .
2)Μια επιπλέον επίπτωση της καύσης των γαιανθράκων είναι η συμβολή στο φαινόμενο της που ευθύνεται για την καταστροφή, δασών, λιμνών αλλά και .
3)Όταν καίγονται τα παράγωγα του πετρελαίου για να μας δώσουν την αποθηκευμένη τους ενέργεια, απελευθερώνονται στην διάφορες επικίνδυνες ουσίες, όπως αιθάλη, του θείου και του αζώτου, μόλυβδος και κυρίως διοξείδιο του άνθρακα, έτσι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα όπως το και η όξινη βροχή.
4)Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι με την πυρηνική , εκτός από ενέργεια απελευθερώνεται και μια πάρα πολύ επικίνδυνη για την του ανθρώπου ακτινοβολία, που ονομάζεται .
5)Το φυσικό πρέπει να καθαρίζεται από τα επικίνδυνα για την υγεία συστατικά που περιέχει πχ. το θείο, τον υδράργυρο κλπ, πριν παραδοθεί προς χρήση στη παραγωγή αλλά και στη βιομηχανία.