Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

Προσοχή στους τόνους!

Συμπληρώστε όλα τα κενά χρησιμοποιώντας τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση, στη συνέχεια πάτηστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρετε κάποιο γράμμα αν η απάντηση σας δυσκολεύει. Να θυμάστε ότι χάνετε πόντους αν χρησιμοποιείτε βοήθεια!
(πλεονέκτημα, θερμικούς, ανέμου, ηλεκτρικό ρεύμα, ανεμογεννήτριες, άρδευση, υδροταμιευτήρων, φωτοβολταϊκά, ηλεκτρικής ενέργειας, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, επιπτώσεις)

1)Η αιολική ενέργεια μετατρέπει την ενέργεια του σε ηλεκτρική με τις . Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας δίνει σημαντική παραγωγή και ταυτόχρονα περιορίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
2)Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται με ηλιακά συστήματα. Η χρήση αυτή παράγει ικανό να καλύψει σημαντικές καθημερινές ανάγκες.
3)Ένα της χρήσης της υδραυλικής ενέργειας είναι ότι οι μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί ηλεκτρική ενέργεια, σε αντίθεση με τους σταθμούς (γαιανθράκων, πετρελαίου).
4)Μέσω των εκτός απο τη παραγωγή "καθαρής" ενέργειας που δεν προκαλεί στην ατμόσφαιρα, ικανοποιούνται και άλλες ανάγκες όπως ύδρευση, ,ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροβιότοπων, αναψυχή,αθλητισμός.